Romance time for Ashok and Kaurwaki in Ashoka

 Aug 26, 2016     798    
By:   

Romance time for Ashok and Kaurwaki in Ashoka     

Devi to poison herself in Chakravartin Ashok Samrat!

 Aug 25, 2016     732    
By:   

Another twist in the historic show that takes it closer to the climax!     

Gulshan Devaiah’s Greek wife Kalliroi Tziafeta enters Chakravartin Ashoka Samrat

 Aug 1, 2016     882     1    
By:   

Gulshan Devaiah’s Greek wife Kalliroi Tziafeta enters Chakravartin Ashoka Samrat     

Chakravartin Ashoka Samrat 1st December 2015 Written Episode

 Dec 2, 2015     1070    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 1st December 2015 Written Episode     

Chakravartin Ashoka Samrat 10th November 2015 Written Update

 Nov 11, 2015     900    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 10th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 9th November 2015 Written Update

 Nov 10, 2015     793    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 9th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 6th November 2015 Written Update

 Nov 7, 2015     807    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 6th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 5th November 2015 Written Update

 Nov 6, 2015     730    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 5th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 4th November 2015 Written Update

 Nov 5, 2015     750    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 4th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 3rd November 2015 Written Update

 Nov 4, 2015     854    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 3rd November 2015 Written Update     

| Written Update | 2nd Nov, 2015

 Nov 3, 2015     712    
By:   

written update of Chakravartin Ashoka Samrat     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     1436    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     805     1    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     783    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     744    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     738    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 21, 2015     719    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 21, 2015     743    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 21, 2015     731    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 21, 2015     729    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes